Pokud některé z obrazů jsou součástí probíhající výstavy, budou Vám dodány po ukončení vernisáže. Děkujeme za pochopení

Biografie


PAVEL BOROVEC *27.7.1991


Pavel se už od dětství věnuje umění a prezentuje se jako malíř, výtvarník, návrhář, kameraman a režisér. K vlastní tvorbě se dostal už během svých studijních let, kde vznikala jeho první díla, která jsou jeho inspirací dodnes. Nezůstal však jen u tvorby videí, grafiky nebo třeba malby na plátna a různé předměty. Svůj osobitý styl promítl například během vernisáže v Pardubické galerii a na kolekcích oblečení své značky. Pavel je zakladatelem značky MADE OF DREAMS® a zakladatel projektu LIFE IS ART AND TRAINING©.

 

fotky web2


HISTORIE ZNAČKY – MADE OF DREAMS®

Je umělecká značka, registrována od roku 2017. V roce 2011 se začala rodit značka MADE OF DREAMS®, jako spolupráce s umělci. Spolupráce spočívala v natáčení videí či klipů, focení a tvoření hudby. Postupem času, hledáním a sbíráním zkušeností se zrodila myšlenka vlastní tvorby pod svou značkou, která by byla chráněna ochranou známkou.

2011 - 2020 / MADE OF DREAMS STUDIO – Nakladatelství a vydavatelství, nahrávání zvukových nebo obrazově zvukových děl, filmová produkce, tvorba audio a video produkce a šíření audiovizuálních děl.
2021 / MADE OF DREAMS ART – Moderní obrazy sprejem.
2021 / MADE OF DREAMS BRAND – Originální a limitované oblečení.

 

endweb4

 

logo_small

 

PAVEL BOROVEC - ART

Pavel has been involved in art since his childhood and presents himself as a painter, artist, designer, cinematographer and director. He started exploring art during his studies, which is when his first works were created and these too are his inspiration till this day. He didn't just stick to making videos, graphics or painting on canvases and various other objects and so during the opening at the gallery in Pardubice, he also projected his distinctive style onto his brand's clothing collections. Pavel is the founder of the MADE OF DREAMS® project and brand and founder of the LIFE IS ART AND TRAINING© project.

BRAND HISTORY - MADE OF DREAMS®

It's an artistic brand, registered since 2017. In 2011, the MADE OF DREAMS® brand was born as a collaboration of artists. The collaboration consisted of making videos, taking photos and creating music. Over time by searching for and gathering experiences, the idea of creating our own work under our own brand, which would be protected by a trademark, was born.

2011 - 2020 / MADE OF DREAMS STUDIO - Publishing and publishing, recording of audio or visual works, film production, audio and video production and distribution of audiovisual works.
2021 / MADE OF DREAMS ART - Modern spray paintings.
2021 / MADE OF DREAMS BRAND - Original and limited edition clothing.

 

 

Zpět do obchodu